Hoppa till sidans innehåll

Befattn.beskrivningar


Befattningsbeskrivningar för kommittéerna

(Reviderade våren 2014)

 

Kartkommittén skall 

 • ansvara för att aktuella kartor finns tillgängliga för våra tävlings- och motionsarrangemang,
 • inför varje budgetår upprätta en kartproduktionsplan i samarbete med OK Djerf för den närmaste 5-årsperioden,
 • verka för att våra kartor hålls aktuella genom kontinuerliga revideringar 
 • ansvara för att kartor registreras och arkiveras,
 • rekognosera och föreslå nya områden för kartering,
 • kontakta och informera markägare och jakträttsinnehavare vid nyritning av kartor,
 • förse biblioteket med aktuella kartor för försäljning,
 • ansvara för kartarkivet i DOK-stugan 
 • ansvara för att information om våra kartor läggs ut på Omaps,
 • erbjuda reklamplats för sponsorer på kartor,
 • redovisa alla aktiviteter på särskild blankett som skickas till SISU som underlag till bidragsprövning.

 

Stugkommittén skall 

  • sköta om DOK-stugan, utvändigt och invändigt,
  • ta initiativ till förbättringar t.ex. möblering, diplom, priser ….,
  • klippa gräsmattorna och röja vid behov,
  • redovisa alla aktiviteter på särskild  blankett som skickas till SISU som underlag till bidragsprövning.

Spårkommittén skall 

  • ha tillsyn av spåren,
  • kontakta Degerforsbyggen för lampbyten,
  • köra upp skidspår på vintern, framför allt elljusspåret,
  • ordna märkning, röjning och dränering av spåren vid behov,
  • hålla kontakt med Degerfors Kommun angående spåren,
  • sköta underhållet av skotern,
  • redovisa alla aktiviteter på särskild  blankett som skickas till SISU som underlag till bidragsprövning. 

  

 Ungdomskommittén skall 

  • sköta ungdomsverksamheten (träning, tävling, läger. utbildning......),
  • ansvara för kretsverksamheten,
  • ansvara för nybörjarkurser och uppföljning,
  • ansvara för rekrytering av yngre förmågor,
  • ansvara för ev. SOL-skola,
  • ansvara för friluftsdagar (Idrottslyftet),
  • redovisa alla aktiviteter på särskild  blankett som skickas till SISU som underlag till bidragsprövning. 

 

Informationskommittén skall 

  • ansvara för annonsering  av klubbaktuellt,
  • ansvara för information på hemsidan,
  • löpande dokumentera prioriterade delar av klubbens verksamhet,
  • hålla DOK:s hemsida uppdaterad,
  • redovisa alla aktiviteter på särskild  blankett som skickas till SISU som underlag till bidragsprövning. 

 

SkidO-kommittén skall 

  • vara DOK:s kontakt med Öset och sköta vår andel av skidO-verksamheten,
  • arrangera ”Skinksvängen”,
  • redovisa alla aktiviteter på särskild  blankett som skickas till SISU som underlag till bidragsprövning.


PreO-kommittén
 är vilande tills vidare.

Uppdaterad: 12 APR 2018 13:25 Skribent: Lars Broström

 

Degerfors OK

bildgalleri

Kamera2

 Logga_naturpasset

 

Eventor

 

viarrangerar-liten_banner 


 


 


 

 


 

 

 


 

 

 


Postadress:
Degerfors OK - Orientering
Lars Broström, Götvägen 22
69332 Degerfors

Kontakt:
Tel: 058644149
E-post: This is a mailto link

Se all info